Leväsentie 23 70780 KUOPIO 010 526 2961

Jätä ovien ja ikkunoiden vaihto meidän huoleksemme!

Fenestra-ikkunat

Fenestra-ikkunat

Olemme korkealaatuisten Fenestra-ikkunoiden jälleenmyyjä sekä luotettu asennuspalvelu.

Tutustu lisää
Ovet

Fenestra ovet

Myymme ja asennamme Fenestra ovet muun muassa asunto-osakeyhtiöille sekä rakennusliikkeille.

Tutustu lisää
Rakennuskonttori Oy

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiin ja tiedusteluihin. Katso tarkemmat yhteystietomme.

Katso yhteystiedot

Yhteydenottolomake

Kysy meiltä lisää tai lähetä tarjouspyyntösi. Vastaamme sinulle takaisin mahdollisimman pian!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

p>Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Rakennuskonttori Oy, Leväsentie 23, 70780 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aki Keinänen, aki.keinanen@fene.fi, 050 38772 91

3. Rekisterin nimi

Kuopion Rakennuskonttori Oy:n asiakas-, markkinointi-, sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

1. Oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhteen hoitaminen)

2. Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (esimerkiksi kauppasopimus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rakennuskonttori oy käsittelee seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

· Nimitiedot

· Osoitetiedot

· Puhelinnumero

· Sähköpostiosoite

· Henkilötunnus tai Y-tunnus (kauppa- ja työsuhteissa)

Tietoja säilytetään korkeintaan viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Tietolähteet

Rakennuskonttori oy saa rekisteriin tallennettavat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rakennuskonttori oy ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä suojataan huolellisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Paperiaineisto

Paperilla oleva tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton paperiaineisto hävitetään tietoturvallisuus huomioiden.

Tietotekniikalla käsiteltävät tiedot

Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin, ja muin teknisin keinoin suojattuja ja sijaitsevat lukitussa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt henkilöt.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@fene.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Fenestra-ikkunoiden myynti ja asennus Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa

Rakennuskonttori Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, joka on erikoistunut puusepäntuotteiden, kuten ikkunoiden ja ovien asennukseen. Olemme Fenestra-ikkunoiden jälleenmyyjä ja asennuspalvelu. Keväällä 2014 yrityksen liiketoimintaa laajennettiin ja aloitettiin myös tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden myynti. Rakennuskonttorin henkilökunta koostuu nykyisellään kolmesta myynnin ja kuudesta asennuksen ammattilaisesta, joilla kaikilla on erittäin pitkä kokemus ikkuna- ja ovituotteista.

Monipuoliset palvelut

Erityisosaamistamme ovat projektikohteet niin korjaus- kuin uudisrakentamisessakin. Asiakkaitamme ovat muun muassa asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet, joille tarjoamme kokonaispalveluja suunnittelun ja teknisen tuen lisäksi aina asennukseen ja huoltotoimintaan asti. Vahvuutemme on siis se, että tunnemme tuotteet, osaamme projektinhoidon ja lisäksi vielä asennamme Fenestran ja Kaskipuun tuotteet ammattitaidolla, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaalle luotettavaa palvelua yhdestä osoitteesta.

Tuotemerkki - Fenestra ikkunat ja ovet

Tuotteiden osalta tukeudumme vain luotettaviin tuotemerkkeihin, joiden laatuun voimme luottaa. Käytössämme ovat Fenestran valmistamat monipuoliset ikkuna- ja ovituotteet. Sekä ikkuna- että ovituotteet ovat perinteikkäiden valmistajien valmistamia, testattuja ja vuosikymmenten kehityksen aikana hyväksi todettuja tuotteita. Sen lisäksi että Fenestra seuraa aikaansa ja vastaa aina tuotteilta vaadittaviin vaatimustasoihin, Fenestra pystyy tuottamaan aina uutta ja toimimaan edelläkävijänä tuotteiden kehityksessä.