Leväsentie 23 70780 KUOPIO 010 526 2961

Jätä ovien ja ikkunoiden vaihto meidän huoleksemme!

Yhteystiedot

Rakennuskonttori Oy

Leväsentie 23

70780 KUOPIO

010 526 2961

www.kuopionrakennuskonttori.fi

Y-tunnus: 0661937-3

Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot:

Myynti korjausrakentaminen
(As Oy -kohteet)

Aki Keinänen

050 387 7291

aki.keinanen@fene.fi

Niko Nöjd

050 453 6155

niko.nojd@fene.fiMyynti rakennusliikkeet

Ari Puholainen

050 344 3795

ari.puholainen@fene.fi

Pirjo Kittilä

050 344 3771

pirjo.kittila@fene.fi

Myynti kuluttajat

Joonatan Eklund

044-3244707

joonatan.eklund@fene.fi

Asennus

Heikki Korhonen

050 345 6093

Laskutusosoite

Verkkolaskuosoitteemme:
 

OVT-tunnus: 003706619373
Operaattorin tunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware

Mikäli ette pysty toimittamaan laskujanne verkkolaskuina, tulee paperilaskut postittaa alla olevaan osoitteeseen:

Kuopion Rakennuskonttori Oy

c/o Kuopion Ykköstilit Oy
PL 4000
70601 KUOPIO

Rakennuskonttori Oy palvelee Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa Kuopiosta käsin

Kuopion Rakennuskonttori Oy asentaa ja jälleenmyy Fenestran ikkunoita ja ovia. Palvelemme muun muassa kaikkia asunto-osakeyhtiöitä ja rakennusliikkeitä Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Yhteydenottolomake

Kysy meiltä lisää tai lähetä tarjouspyyntösi. Vastaamme sinulle takaisin mahdollisimman pian!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

p>Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Rakennuskonttori Oy, Leväsentie 23, 70780 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aki Keinänen, aki.keinanen@fene.fi, 050 38772 91

3. Rekisterin nimi

Kuopion Rakennuskonttori Oy:n asiakas-, markkinointi-, sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

1. Oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhteen hoitaminen)

2. Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (esimerkiksi kauppasopimus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rakennuskonttori oy käsittelee seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

· Nimitiedot

· Osoitetiedot

· Puhelinnumero

· Sähköpostiosoite

· Henkilötunnus tai Y-tunnus (kauppa- ja työsuhteissa)

Tietoja säilytetään korkeintaan viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Tietolähteet

Rakennuskonttori oy saa rekisteriin tallennettavat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rakennuskonttori oy ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä suojataan huolellisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Paperiaineisto

Paperilla oleva tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton paperiaineisto hävitetään tietoturvallisuus huomioiden.

Tietotekniikalla käsiteltävät tiedot

Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin, ja muin teknisin keinoin suojattuja ja sijaitsevat lukitussa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt henkilöt.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@fene.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.